Pályázati támogatás

Egyesületünk a MOHOSZ által APFE-V/4/203
 „Standard és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése” jogcímen kiírt pályázaton
1307000 ft vissza nemtérítendő támogatást nyert melyet a következő képpen hasznosított.
Kétnyaras ponty:700kg
Háromnyaras ponty:1000kg
I.nyaras csuka:200kg

Köszönjük a támogatást